Om KanZen
Våra tjänster
Referenser
Kontakt
Länkar
Startsida
Strävan efter funktionella tjänster med maximal kundnytta leder oss i arbetet med organisationer. Vi är verksamma inom huvudsakligen tre fält, läs gärna nedan på vilket sätt vi kan hjälpa er att utvecklas! Notera att detta bara är ett axplock. Om ni inte hittar det ni söker, tveka inte att kontakta oss.

Analyser & Handlingsplaner

Ofta vet ett företag vart det vill, men det är inte alltid lika klart hur man ska ta sig dit. Första steget blir att göra en analys av nuläget, var står ni idag? Hur ska ni nå era mål? Efter en analys blir det naturliga steget att upprätta en handlingsplan för att nå era strategiska mål.

 Vi erbjuder följande analyser:

 • Kompetensinventering och kompetensutveckling
 • Jämställdhetsplaner, dessa upprättas i samråd med JÄMO
 • Drogpolicys
 • Handlingsplaner för integration
 • Värdegrundsarbete
 • Stressmätningar och stressprevention
 • Från och med hösten 2007 hjälper vi även er verksamhet att söka bidragspengar från Europeiska Socialfonden (programperioden 2007-2013)

Utbildning

Behöver ni en bra teambuilding? Behöver personalen utbildas i effektiv kommunikation eller konflikthantering? Hur kan man minska stressen i arbetet? Ibland är det viktigt att uppdatera kunskaper som vi tar för givna. Andra gånger kan det vara nya förutsättningar som ställer högre krav på medarbetarna. I vilket fall är det alltid en bra idé att vidareutbilda sin personal. Våra utbildningar har fått lysande vitsord från våra kunder.

Exempel på våra utbildningar:

 • Grupprocesser
 • Genus och jämställdhet
 • Kommunikation
 • Stress och stressprevention
 • Konflikthantering
 • Teambuilding
 • Ledarskapsutbildningar
 • Vinnande team
 • Svåra samtal

Handledning

Oavsett vilken nivå man befinner sig på i verksamheten kan det finnas behov av råd och stöd. Detta gäller både i den dagliga verksamheten men även inför förändringar i organisationen. Vi stöder er verksamhet bland annat inom:

 • Rekrytering - vi tar fram en kravspecifikation, gör urvalet av kandidater och stödjer vid intervjuer.
 • Mentorskap av chefer – att vara chef är inte samma sak som att vara ledare, låt oss ta fram den fulla potentialen i ditt ledarskap
 • Reflektionsgrupper – vare sig ditt team behöver motiverande samtal eller stöd att hantera ett tungt arbete, skapar vi ett forum där deltagarna kan uttrycka sig fritt och öka den interna kompetensen
 • Medarbetarsamtal – oavsett om det gäller personlig utveckling eller kompetensinventeringar är våra samtal en bra vägvisare vid till exempel lönesamtal eller befordringar
Copyright KanZen Consulting 2007, Produced by Pehr Blomkvist
KanZen Consulting
Östermalmsgatan 32 C, 903 32 Umeå
Info@kanzen.se
Tel: +46 707 70 99 99