Om KanZen
Våra tjänster
Referenser
Kontakt
Länkar
Startsida

Umeå Kommun
Hösten 2007 Vi får uppdraget att utbilda samtliga områden för fastighetsförvaltningen i Umeå, totalt ca 100 personer. Deltagarna utbildas under två halvdagar och får lära sig hur man använder sig av effektiv kommunikation. Fokus för utbildningen som hålls i Umeå riktas mot att ge deltagarna verktyg som de kan använda i sin dagliga verksamhet.

Svenska Ishockeyförbundet
2007-08-02/3 Kanzen Consulting och On the Mind AB och samarbetar i ett projekt där vi utbildar Svenska Ishockeyförbundets domare och supervisors. Utbildningsdagarna hålls i Västerås.

ABF
2007-07-15 Vi har nöjet att återigen anlitas av Cognitiva AB, denna gång för att bistå vid rekryteringen av en ny ombudsman/verksamhetschef för ABF Västerbotten.

Indexator AB
2007-06-01 Vi ombeds av Indexator AB att utföra en mätning av attityder till arbetsmiljö och jämställdhet. Resultatet av mätningen ligger till grund för de medarbetarseminarier som anordnas av Ledarskapskademin under hösten 2007.

Thorengruppen
2007-06-10 Kanzen Consulting utför en nulägesanalys av Thorenkoncernen. Analysen fokuserar på nuläge och utvecklingsmöjligheter. Rapporten syftar till att vara vägledande för ledningsgrupp och styrelse vid framtida utveckling.

Sandviksskolan
2006-09-15 Vi utför en nulägesbeskrivning samt kompetensinventering för Sandviksskolan. Utifrån den handlingsplan som skrivs gör vi en bidragsansökan hos Länsstyrelsen i Västerbotten. Den beviljade ansökan resulterar i en fördubbling av Sandviksskolans budget för kompetensutveckling.

Övriga företag eller organisationer vi har arbetat med:

Castorskolan i Bjurholm
Förskolan Uno
Försörjningsstöd Nord
Individ Och Familjeomsorg Umeå kommun
John Bauergymnasiet Umeå
Komvux, svenska för invandrare Umeå
Mimerskolan Umeå
Obbolaskolan Obbola
MondiPackaging
Skelleftekraft
Skogsstyrelsen i Skellefteå
Stengärda förskola Haga
Sävarskolan
Täfteå skola, Kajutan
Umeå Socialtjänst UFFE
UPAB
Överförmyndarnämnden Umeå Kommun
Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret

Läs några referensbrev
Vår kundlista börjar bli ansenlig, nedan följer en beskrivning av aktuella och slutförda projekt. Vi vill också passa på att tacka våra partners för ett gott samarbete.
Copyright KanZen Consulting 2007, Produced by Pehr Blomkvist
KanZen Consulting
Östermalmsgatan 32 C, 903 32 Umeå
Info@kanzen.se
Tel: +46 707 70 99 99